Laddbox för BRF i Stockholm

Bostadsrättföreningar och andra fastighetsägare i Stockholm som överväger att installera laddboxar är de aktörer med verkliga möjligheterna. Här är potentialen hög för att främja ett hållbart samhälle genom övergång från fossil- till eldriven bilism.

Helhetslösningar för Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar kan genom kollektiva och storskaliga lösningar i ett enda svep göra underlätta rejält för många hushåll att växla över till morgondagens teknik med alla dess fördelar, där bara några är: 

  • Lägre miljöavtryck: Mindre förbrukning av fossila drivmedel.
  • Sundare närmiljö: Mindre avgaser och tystare bilar i hemkvarteren gör det trevligare att bo.
  • Bostäderna och fastigheten ökar i värde: Att ge möjligheten till att ”tanka bilen” hemma innebär också en standardhöjning.

Miljöinvestering, till halva kostnaden?

Genom att en bostadsrättsförening eller fastighetsägare installerar laddbox så bidrar man automatiskt också till en miljösatsning, helt i linje med politiska ambitioner. Inom ramen för Klimatklivet kan bostadsrättsföreningar därför söka och berättigas till ekonomiska stöd som kan halvera investeringskostnaden.

Integrera laddbox med fastighetssystemet

Vi installerar laddboxarna och kan även integrera laddsystemet med ert fastighetssystem. Det spelar roll både för elkostnaden och säkerheten. Exempel:

Klockan är sex på kvällen, vilket generellt betyder att ett antal elbilar precis har kommit hem och kopplats in för laddning, och att det lagas mat i många hushåll. I normalläget hamnar fastighetens elkonsumtion på dygnshögsta nu vilket dels kan pressa upp fastighetens till en högre eltariff, dels att elsystemet påfrestas extra mycket och därmed skapar en säkerhetsrisk.

Integration för att hålla nere elkostnaderna

Detta ger er möjligheter att både överblicka och påverka laddningskostnaderna. Ni kommer se när de boende brukar ladda sina bilar och så att ni då kan pausa/minska övrig elintensiv fastighetsdrift, eller automatiskt styra tyngsta delen bilbatteriladdandet till lite senare på dygnet.

Integration för att öka säkerheten

Laddning av elbil innebär en tydlig effektökning i fastighetens elsystem. Men genom integrering kan man samtidigt utnyttja laddboxarnas inbyggda funktion för lastbalansering. Det innebär att de anpassar laddandet till hur belastningen fastighetens elnät i övrigt är för stunden, för att maximera laddning men utan att äventyra säkerheten.

Så hjälper vi BRF och andra fastighetsägare med laddbox

Är vi med redan från tidiga från början i planeringen för laddboxar så kan vi tidigt se och råda om vilka lösningar som bäst och billigast leder mot er vision. Kontakta oss så kan vi klura tillsammans det. Har ni redan tänkt ut ett upplägg så kan ni också begära offert.

Planera för laddbox i BRF – så kan vi bidra

Vi ser till både era önskemål och behov, både för samtiden och framtiden, samt förutsättningarna, innan vi föreslår någon lösning. Eftersom vi själva är drivna av att skapa hållbara lösningar så kommer vi också att avråda er från lösningar som riskerar att låsa er ute från t.ex. uppgraderingar och kapacitetshöjningar i framtiden.

I planeringen går vi också igenom hur installationen kan genomföras så smidigt som möjligt, för att störa era boendes vardag så lite som möjligt medan vi utför vårt arbete.

Installation av laddbox i Stockholm

Våra professionella och el-certifierade installatörer ser till att utrustningen kommer på plats och fungerar. Vi följer också upp efter en liten tid för säkra att allt är till belåtenhet eller om något behöver en justering.

Öka tryggheten med support dygnet runt, så länge ni vill

Som bilen är viktig och många hushåll beror på dess drift så har vi möjlighet att teckna driftsavtal för bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare. Det betyder att vi alltid har servicetekniker redo att rycka ut ifall någon av våra installationer skulle krångla.