Tjänster – laddstationer för elbil i Stockholm

Installera laddstation i Stockholm? Den som vet exakt vad hen söker kan självklart beställa det rakt av hos oss. Andra har bara precis börjat tänka på saken. Och då finns vi till hands hela vägen från fundering kring elbil och laddstation till installation av laddstation och underhåll.

Installation av laddstation för elbil

På bokat datum påbörjar vi installationen. Gäller den en laddbox hos en enskild villa så blir vi klara samma dag och gäller det flera stationer så kan det ta några dagar. Oavsett så strävar vi efter att slutföra ett arbete så snart vi kan efter att ha påbörjat det, så att folk och företag störs så lite som möjligt. Och vår inställning är att störa så lite som möjligt.

Hur ser behov och förutsättningar ut för laddstation?

Det är ju viktigt att börja i rätt ände: Behoven och förutsättningarna. Och inte bara som de ser ut idag utan också en god tid framöver. För det här handlar om en investering större än att bara byta från en fossilbil till en annan – att gå över till elbil och laddstationer är en uppgradering av livsstil, för ett bättre klimat och samhälle. Så det kostar mer (och ger ännu mer).

Så det gäller att investera klokt från början, i något som inte hindrar utan hellre gynnar en god fortsättning för verksamhet och vardag. Lyckligtvis vet vi hur man kan lyckas med det. Vi är inte bara experter på själva tekniken, utan är också väl bekanta med de vanligaste behoven, på både kort och lång sikt. Så när ni går i elbilstankar så finns vi här när ni också ska klura ut bra lösningar för att ladda.

Eftersom vi ser till nöjda kunder i långa loppet så tar vi också på oss att avråda från lösningar som lär skapa fler problem än lösningar för er – sådant finns annars risk för för den som inte dagligdags arbetar inom området och ständigt håller sig ajour med innovationer och regler på området.

Välj lämplig laddbox och övrig utrustning

När ni har ert behov och era förutsättningar för laddbox m.m. klara så är det dags att komma fram till rätt utrustning. Det ska ju vara något som möter behovet, så att det verkligen blir den där uppgraderingen ni siktar på, och som håller ett bra tag.

En laddbox som bara laddar en enskild personbil för privat bruk är något annat än en större laddningsstation med flera enheter för att serva en flotta av firmabilar som kanske behöver rulla många timmar om dygnet. Don efter person, eller verksamhet, med andra ord.

Utrustningen ska ju samtidigt passa väl till era förutsättningar. Regler kan påverka var vilken typ av laddboxar får installeras – som att allmänhetens framkomlighet och säkerhet inte får äventyras. Sen finns det praktiska och etiska övervägande att göra – som att avgöra vilka som ska och inte ska ha tillgång till både laddare och laddningsplatsen, och när, och hur. För många spelar också det estetiska roll. Budgeten påverkar självfallet också vilka lösningar som ligger inom räckhåll.

Boka och planera för installation av laddbox

Med behov och förutsättningar klara och lämplig utrustning är val så är det dags att boka in och planera för installation av laddbox. Vår del gäller ju installationen av utrustningen som krävs för att ladda elbil men ni kan behöva planera för och också förbereda platsen/platserna där installationen ska ske – dels behöver vi åtkomst, dels kan ni behöva förbereda personer som berörs under det arbetet och efter det är klart.

När man bör bolla laddstation med oss

Ibland är det är extra klokt att bolla sina funderar kring laddstationer med oss. Särskilt om man som privatperson är ovan vid att skaffa laddstation, eller man som fastighetsägare eller företagare står inför större och lite mer komplexa satsningar som berör flera laddboxar, hushåll eller fordon. Då brukar vi jobba mer systematiskt för att ni ska nå bästa möjliga lösning i förhållande till era behov och förutsättningar.

Följa upp – vi kollar att allt faktiskt fungerar som tänkt

Vi är måna om att allt blir till belåtenhet. Så en tid efter att ni hunnit kommit igång och använda er laddstation så följer vi upp, via telefon eller mejl. Och skulle ni innan dess stöta på något problem eller tveksamhet så kontakta oss på en gång, så ser vi vad som kan göras.

Vår installation och all vår utrustning kommer också med generös garanti. Och vid eventuella brister så ger vi alltid högsta prioritet till att åtgärda dem.

Underhåll och service

Förutom att sälja och installera laddstationer i Stockholm så utför vi även underhåll och service på dem. De flesta är tämligen underhållsfria – mesta underhållet kan ägaren eller fastighetsskötaren utföra själv. Men genom flitigt användande så slits även laddstationer, så att de emellanåt behöver servas. Och då ordnar vi det.